Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου(1)            Το διαζύγιο (συναινετικό ή κατ’ αντιδικία) αποτελεί απόφαση ζωής, καθώς τερματίζεται ένας γάμος, μια ιδιαίτερη ανθρώπινη σχέση. Έντονα, συναισθήματα, άγχος, σύγχυση είναι αποδεδειγμένα οι ψυχικές συνέπειες ενός διαζυγίου, αφού -σε πολλές περιπτώσεις- το μέχρι χθες ανδρόγυνο μεταπίπτει απότομα από το «εμείς» στο «εγώ», δηλαδή σε μία ψυχική κατάσταση όπου ο μέχρι πρόσφατα σύντροφος ζωής μετατρέπεται σε απειλή. Πολύ επώδυνες επίσης είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου στον ψυχολογικό κόσμο των παιδιών.

Ακόμα πιο πολύπλοκα ωστόσο είναι τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από ένα διαζύγιο, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά αμέσως παρακάτω.

Συνέπειες στις διαπροσωπικές σχέσεις των δύο πλευρών
Με το διαζύγιο σταματάει η υποχρέωση των συζύγων για συμβίωση, για λήψη κοινών αποφάσεων και η πλευρά που έχει λάβει το επώνυμο της άλλης επανακτά το αρχικό δικό της. Η εξ αγχιστείας συγγένεια που δημιουργείται με τον γάμο μεταξύ των εξ αίματος συγγενών του ενός συζύγου με τους εξ αίματος συγγενείς του άλλου εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση του γάμου.

Συνέπειες στα ανήλικα παιδιά των συζύγων
Το δικαστήριο ρυθμίζει τη γονική μέριμνα με τους εξής τρόπους:
-          αναθέτει την άσκησή της στον έναν γονέα
-          αναθέτει την άσκησή της και στους δύο γονείς από κοινού
-          την κατανέμει μεταξύ των δύο γονέων
-          την αναθέτει σε κάποιο τρίτο πρόσωπο εάν διαπιστώσει αδυναμία και των δύο πλευρών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου